LOGOSolarne60px.jpg

Vyhľadávanie
Hľadať tovar:
Rozšírené vyhľadávanie
Expresná objednávka
Novinky
Výpredaj
Akciové ceny
Najpredávanejšie produkty
Produktové menu
Stav objednávky
Počet položiek 0
Suma spolu 0,00
DPH 0,00
K úhrade 0,00

 

 

Centrálna jednotka QAX910

syncoKNX.jpg
Srdcom celého systému je centrálna jednotka QAX910. Riadi systém a zaisťuje komunikáciu medzi jednotlivými prístrojmi.

Centrálna jednotka obsahuje 12 nastaviteľných 7-denných spínacích programov, ktoré dokážu regulovať teploty až v 12 rôznych miestnostiach individuálne. Každý z týchto programov môže riadiť teplotu v 3 úrovniach (komfortná, štandardná a útlmová) so 6 spínacími časmi.

Všetky miestnosti môžu byť regulované aj ako celok s jedným prevádzkovým režimom (napr. program prázdniny).

Centrálna jednotka zhromažďuje požiadavky na teplo z jednotlivých miestností a zasiela celkovú požiadavku do regulátora zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo atď.). Jednotka zasiela aktuálne a požadované teploty jednotlivých miestností do regulátorov vykurovacích okruhov a regulačných servopohonov na jednotlivých vykurovacích telesách.

* 4 páry univerzálnych tlačidiel pre ovládanie svetla, zatemnenia atď.
* bezdrôtové pripojenie (KNX RF)alebo kábel (KNX TP1)
* napájanie: 230 V

Komunikácia KNX

knxLogo.jpg

Systém SyncoTM living využíva technológiu založenú na medzinárodnom štandarde KNX/EIB pre káblový alebo bezdrôtový prenos dát (KNX TP1 a KNX RF), a to ako v rámci systému, tak aj pre komunikáciu s prístrojmi iných výrobcov. Otvorenosť technológie tak umožňuje integráciu rôznych prístrojov zodpovedajúcich platforme KNX/EIB.
Dohľad nad funkčnosťou zapojených prístrojov

Pripojené bezdrôtové prístroje sú v pravidelných intervaloch monitorované. Keď sa preruší vysielanie rádiového signálu alebo ak sú batérie takmer vybité, objaví sa na displeji centrálnej jednotky chybové hlásenie.
Výstražné signály

Pokiaľ nastane porucha (detektor dymu, okenný kontakt, vykurovanie atď.), zobrazí sa hlásenie na displeji centrálnej jednotky. Centrálna jednotka môže navyše generovať aj akustický signál a poslať hlásenie o poruche ďalej po zbernici (KNX TP1), alebo môže zopnúť kontakt externého hlásenia poruchového signálu.
Ohrev teplej úžitkovej vody

Centrálna jednotka môže tiež riadiť ohrev teplej úžitkovej vody. Môže ovládať buď lokálne pripojený zásobníkový ohrievač alebo riadiť ohrev teplej úžitkovej vody diaľkovo, reguláciou zdroja tepla, prípadne cez inú centrálnu jednotku.

Centrálna jednotka je vybavená 7-denným časovým programom so 6 spínacími časmi. Je tak možné prepínať medzi komfortným a úsporným režimom ohrevu teplej úžitkovej vody. Centrálna jednotka tiež môže slúžiť na manuálne nabíjanie zásobníku teplej úžitkovej vody. Aktuálna teplota teplej úžitkovej vody v zásobníku sa zobrazuje na displeji centrálnej jednotky.

Generované 1,173682 s.
Session Start: 4,176875 s.