Katalógové listy
Cara.gif (950 bytes)
 
N0000cz4    Prehľad katalógových listov abecedne zoradený
N0000cz5    Prehľad katalógových listov číselne zoradený
N1186S RAK-TR.1... Regulátory teploty
N1187S RAK-TW.1... Sledovače teploty
N1188S RAK-TW.5000 Sledovač teploty pre protimrazovú ochranu 
N1189S RAK-ST... Bezpečnostné obmedzovače teploty 
N1190S RAK-TB.1... Obmedzovače teploty
N1191S RAZ-TW.1000  Regulátor teploty / sledovač teploty
N1192S RAZ-ST...  Regulátory teploty / bezpečnostné obmedzovače teploty
N1222C TTM2.../TTW2... Ponorné termostaty
N1255C TAM2 Príložný termostat
N1283C QAF64.2/QAF64.6 Jednotka protimrazovej ochrany
N1284C QAF81... Protimrazové termostaty
N1513C QFA81… Priestorové termostaty
N1514C QFM81… Kanálové hygrostaty
N1541C QFX21   Strážca kondenzácie
N1552S QBM81-...  Sledovač tlakového rozdielu
N1571C QPA84 Regulátor kvality vzduchu
N1592C QVE81.13  Indikátor prietoku
N1635C QAW50 Priestorový prístroj
N1637C QAW70 Priestorový prístroj
N1641C QAX32.1  Ovládač do miestnosti s rozhraním PPS2
N1642C QAX33.1  Ovládač do miestnosti s rozhraním PPS2
N1645C QAX34.1  Ovládač do miestnosti s rozhraním PPS2
N1648C QAX50.1/QAX51.1  Flexibilný ovládač
N1721S QAA24...27  Snímače teploty miestnosti
N1722C QAA64  Snímač teploty miestnosti
N1736C FR-T1/A Snímač teploty miestnosti
N1746C QAA1... Priestorové snímače
N1771C QAM22…  Kanálové snímače teploty
N1773C QAM1... Kanálové snímače teploty
N1791C QAE22…  Ponorné snímače teploty
N1792C QAE21.9…  Ponorné snímače teploty
N1796C FT-T1K1 Ponorný snímač teploty
N1799C QAE100B/QAE160B/QAE170B Ponorné snímače teploty
N1801S QAD22     Príložný snímač teploty
N1804C QAD100.1 Ponorný snímač teploty
N1809C FA-T1G Príložný snímač teploty
N1811S QAC22/QAC32  Snímače vonkajšej teploty
N1813C QAC100/QAC160/QAC170 Snímače vonkajšej teploty
N1819C FW-T1G Snímač vonkajšej teploty
N1821S QAF63.2/QAF63.6  Snímač mrazu
N1831S QAP22   Snímač teploty
N1832C QAP21.3  Káblový snímač teploty
N1838C QAP21.1  Okenný snímač teploty
N1851C QFA65  Snímač teploty miestnosti
N1852S QFA66  Priestorový snímač teploty a relatívnej vlhkosti
N1856C FR-H1T1 Priestorový snímač teploty a relatívnej vlhkosti
N1861C QFM65  Kanálový snímač teploty
N1862C QFM66  Kanálový snímač teploty a relatívnej vlhkosti
N1866C FKA-H1/T1 Kanálový snímač teploty a vlhkosti
N1876C FR-H1 Priestorový snímač relatívnej vlhkosti
N1899C AQF61.1 Vyhodnocovacia jednotka absolútnej vlhkosti a entalpie
N1901C QBE61.1 Snímač tlaku
N1904C QBE620-P... Snímače tlaku pre kvapaliny a plyny
N1912S QBM63/.../QBM64/...  Snímače tlakového rozdielu pre vzduch a neagresívne plyny
N1913C QBM62.1 Snímač tlakového rozdielu
N1914C QBM62.2 Snímač tlakového rozdielu
N1915C QBE61.2 Snímač tlakového rozdielu
N1916C QBM65- … Snímače tlakového rozdielu pre vzduch a nekorozívne plyny
N1932C QVM62.1 Snímač rýchlosti prúdenia vzduchu
N1935C FKA-V2  Snímač rýchlosti prúdenia vzduchu
N1941C QAS92  Snímač slnečného svitu
N1946C QAV92  Snímač vetra
N1958C QPA63... Snímače CO / VOC
N1959C AQP63.1  Regulátor kvality vzduchu
HomeDistrHeating.GIF (17935 bytes)